Antamasi tiedot välitetään asian käsittelijöille ja tuhotaan heti, kun asiakirjat on toimitettu. /

The information you provide will be forwarded to the case handlers and will be destroyed as soon as the documents have been delivered.