Aloitetoiminta

Aloitetoiminnan tarkoitus

Yksittäisen työntekijän tai opiskelijan osuus Satakunnan ammattikorkeakoulun kehittämisessä on merkittävä. Yhteisön jäsenten aloitteellisuus, innovatiivisuus ja luovuus ovat tärkeitä asioita, sillä toimintojen laatua ja tuloksellisuutta voidaan parantaa vain pätevän sekä tehtäviin ja työyhteisöön kriittisesti suhtautuvan henkilöstön avulla. Aloitetoiminnan tarkoituksena on edistää omatoimista työn ja työympäristön kehittämistä.

Aloitteiden tekeminen
Aloitteen voi tehdä jokainen vakinaisessa tai tilapäisessä työsuhteessa oleva henkilöstön jäsen tai oppilaitoksen opiskelija.  Aloitteen voi tehdä myös ryhmä.

 

Aloitteen tiedot

Tieto siitä, haluaako nimensä julkisuuteen?
Kyllä Ei
.

Tietojen lähetys